תהליך העבודה

שלב ראשון פגישה בנגריה. הבנת הצרכים והרצונות יחד עם הלקוח, המעצב/ת והאדריכל/ית.

שלב שני פגישה באתר הבניה. התאמת השרטוטים והתוכניות למצב בשטח. לקיחת מידות ועיבודן במחשב. שלב שלישי הכנת תכניות עבודה וקבלת אישור הלקוח.

שלב רביעי הורדת התוכניות לאולם הייצור, בחירת חומרי הגלם המתאימים, חיתוך הבסיס באופן מדויק ואחיד באמצעות CNC ומעבר לבנייה ידנית של הנגר.

לאחר שלבי הבניה וההרכבה, מפורק הריהוט לגורמים ועובר למחלקת הצבע לגימורים אחרונים, ליטוש וצביעה בשכבות זהות בכל צידי החזיתות. אריזה והמתנה להרכבה.

שלב חמישי הרכבה בבית הלקוח.

הצריף של רוני הנגר

050-6505-303

© ronyhanagar  Since 1995