ספריות

ספריה בחדר עבודה
ספריה בחדר עבודה

עיצוב-ורדית פז, צילום- אורה כהן

ספירה בחדר עבודה
ספירה בחדר עבודה

עיצוב-ורדית פז, צילום- אורה כהן

ספריה בחדר עבודה
ספריה בחדר עבודה

עיצוב-ורדית פז, צילום- אורה כהן

ספריה בסלון
ספריה בסלון
ספירה בסלון
ספירה בסלון
ספריה בסלון-שילוב ברזל ועץ
ספריה בסלון-שילוב ברזל ועץ

עיצוב-איה ושני תכנון ועיצוב פנים צילום-שירן כרמל

ספריה בסלון-שילוב ברזל ועץ
ספריה בסלון-שילוב ברזל ועץ

עיצוב-איה ושני תכנון ועיצוב פנים צילום-שירן כרמל

ספריה בסלון-שלוב ברזל ועץ
ספריה בסלון-שלוב ברזל ועץ

עיצוב-איה ושני תכנון ועיצוב פנים צילום-שירן כרמל

ספריה בסלון-שילוב ברזל ועץ
ספריה בסלון-שילוב ברזל ועץ

עיצוב-איה ושני תכנון ועיצוב פנים צילום-שירן כרמל

ספריה בסלון-שילוב ברזל ועץ
ספריה בסלון-שילוב ברזל ועץ

עיצוב-איה ושני תכנון ועיצוב פנים צילום-שירן כרמל

ספריית עץ, מאגוז אמריקאי
ספריית עץ, מאגוז אמריקאי

עיצוב-יאיר קינן

ספריה בחדר עבודה
ספריה בחדר עבודה

עיצוב-נועה קפלן ועדי הוסמן